Intake onderzoek

Ieder mens wordt geboren als een beelddenker. Vanaf het vierde jaar ontwikkelt een kind een voorkeur voor één van beide manier van informatieverwerving en -verwerking. Wanneer een kind ongeveer tien jaar oud is, is dit proces voltooid en kun je vaststellen of het kind het visuele (beelddenken) of verbale (taaldenken) leersysteem dominant gebruikt.

In het onderwijs wordt vooral een beroep gedaan op de vaardigheden waar taaldenkers goed in zijn (letten op details, informatie verwerken op volgorde, auditief aanbieden van de leerstof, etc.). Beelddenkers kunnen hierdoor vastlopen.

Een simpele proef op de som:

Doe je ogen dicht en denk aan het woord:boom Wat zie je?
De meeste mensen zien dan de letters b-o-o-m voor zich.
Een beelddenker ziet echter een prachtige boom, met bruine stam, groene bladeren, wuivend in de wind. 

Stap 1: Het Beelddenkonderzoek

Heb je het vermoeden dat je kind gebruik maakt van een visuele leerstijl? Dit kan onderzocht worden. Tijdens een beelddenkonderzoek wordt met behulp van het wereldspel gekeken hoe je kind zijn of haar informatie verwerft en verwerkt. Verder zal er ook gekeken worden of er sprake is van een eventuele visuele disfunctie.

Het Wereldspel

Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Met het wereldspel kan onderzocht worden hoe een kind zijn informatie verwerft en verwerkt. Omdat er geen taal bij komt kijken is het zeer geschikt voor niet-talige kinderen (beelddenkers, dyslecten, allochtone of faalangstige kinderen). Ik gebruik dit instrument om meer te weten te komen over de leerstijl waar een kind de voorkeur aan geeft.

Stap 2: Visuele disfunctie

Het komt regelmatig voor dat de ogen van een kind (of volwassene) niet optimaal samenwerken. Dit kan leiden tot leerproblemen. Als de ogen niet goed samenwerken noemen we dit Fixatie Disparatie. De hersenen kunnen de beelden van beide ogen niet goed tot één enkel beeld versmelten. Dit kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken, maar ook onrustig gedrag veroorzaken.

Een aantal kenmerken bij visuele disfunctie:IMG_0255

– Hoofdpijn of oogpijn
– Slordig schrijven
– ‘Lezen is stom’
– Zwakke concentratie
– Hoofd scheefhouden tijdens lezen en/of schrijven
– Zwakke spelling
– Last van fel licht
– Erg moe uit school komen

Onderzoek
Bij een standaard onderzoek bij de oogarts of opticien wordt alleen gekeken naar gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Visuele disfunctie komt hierbij niet aan het licht. Het is daarom verstandig om bij vermoedens van Fixatie Disparatie een visuele screening te laten doen door een bevoegd visueel screener of een compleet onderzoek te laten doen door een bevoegd Functioneel Optometrist.

Visueel screener
Geeke is opgeleid tot bevoegd visueel screener en wij hebben in de praktijk de beschikking over een bioptor. Dit is een speciaal apparaat om visueel onderzoek mee uit te voeren. Wanneer de uitslag hier aanleiding toe geeft, zal ik doorverwijzen naar een bevoegd Functioneel Optometrist voor nader onderzoek.

Vaak wordt bij een visuele disfunctie aan dyslexie gedacht. Het verschil met dyslexie is echter dat visuele disfunctie te behandelen is met een training en/of een speciale bril, dyslexie niet. Dit oefenprogramma kan gevolgd worden Paardenco & Zo.

Ik zie van alles in mijn hoofd

Kennismaken, aanmelden of vragen?

Wil je een vrijblijvende kennismakingsafspraak, je kind aanmelden of heb je vragen?

Bel/app (06) 28 14 33 55 of vul het contactformulier in om een afspraak te maken.