Vergoedingsmogelijkheden

Vergoeding door werkgever

Je werkgever kan een individueel traject vergoeden. Bijvoorbeeld als er een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar is. Om je als werknemer duurzaam in te zetten, vitaal te houden en om uitval (ziekteverzuim) te voorkomen. Het is ook mogelijk dat je CAO een regeling bevat. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.  Je werkgever mag natuurlijk ook contact met mij opnemen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag (en niet pas na twee jaar) van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit is een financiële vergoeding van je werkgever. Bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Zowel vaste als tijdelijke werknemers hebben recht op deze vergoeding. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld (deels) gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan eenvoudiger te maken.

Loopbaancoaching aftrekbaar (tot en met 2021)

Je kunt loopbaancoaching als studiekostenpost aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrekpost geldt voor de coachsessies (incl. btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Let er op dat loopbaancoaching gekoppeld is aan de inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar voor de belasting. Met uitzondering van de reiskosten. Let erop dat de facturen zijn betaald in het jaar waarover je de belastingaangifte doet. Er geldt wel een drempel van € 250,-.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Loopbaancoaching en het UWV

Als je een uitkering ontvangt, kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen voor een herstel- en re-integratietraject. Het is mogelijk om met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Met zo’n overeenkomst stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV: www.uwv.nl

Persoonsgebonden budget (PGB)

Onze coaching kan worden vergoed vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB). Hierbij krijg je een aantal uren of een geldbedrag toekent waarmee je zelf de begeleiding in kunt kopen.

Heb je of je kind al een PGB? Dan kunnen we meteen beginnen.

Heb je of je kind nog geen PGB, maar denk je hiervoor wel in aanmerking te komen?  Dan kun je de PGB aanvragen bij de gemeente. Meer informatie kun je vinden op de website van de SVB.