Vergoedingsmogelijkheden

Vergoeding door werkgever

Je werkgever kan een individueel traject vergoeden. Bijvoorbeeld als er een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar is. Om je als werknemer duurzaam in te zetten, vitaal te houden en om uitval (ziekteverzuim) te voorkomen. Het is ook mogelijk dat je CAO een regeling bevat. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.  Je werkgever mag natuurlijk ook contact met mij opnemen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag (en niet pas na twee jaar) van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit is een financiële vergoeding van je werkgever. Bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Zowel vaste als tijdelijke werknemers hebben recht op deze vergoeding. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld (deels) gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan eenvoudiger te maken.

Loopbaancoaching aftrekbaar (tot en met 2021)

Je kunt loopbaancoaching als studiekostenpost aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrekpost geldt voor de coachsessies (incl. btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Let er op dat loopbaancoaching gekoppeld is aan de inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar voor de belasting. Met uitzondering van de reiskosten. Let erop dat de facturen zijn betaald in het jaar waarover je de belastingaangifte doet. Er geldt wel een drempel van € 250,-.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Loopbaancoaching en het UWV

Als je een uitkering ontvangt, kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen voor een herstel- en re-integratietraject. Het is mogelijk om met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Met zo’n overeenkomst stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV: www.uwv.nl

SLIM-subsidieregeling

De subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM) geldt voor werkgevers in het MKB. Als MKB-ondernemer kun je een subsidieaanvraag indienen van minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000. De subsidie is op basis van cofinanciering. Dit betekent dat 60% of 80% van de kosten gesubsidieerd wordt.

  • 80% subsidie tot € 25.000 bij bedrijven tot 50 medewerkers
  • 60% subsidie tot € 25.000 bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers

Je kunt de aangevraagde subsidie via Paardenco & Zo inzetten voor loopbaanadviezen en coaching van werknemers. Zo breng je hun wensen, ambities en mogelijkheden in kaart en waarborg je een goede begeleiding van hun loopbaan binnen het bedrijf.

Wat biedt Paardenco & Zo?

Onderstaande loopbaantrajecten van Paardenco & Zo vallen binnen de doelstelling van de SLIM-regeling:

  • TMA-talentenanalyse
  • TMA-talentenanalyse en loopbaancoaching (met of zonder paardencoachsessies)
  • TMA-talentenanalyse en beroepssectoren en Activiteiten Interesse analyse

SLIM-subsidie aanvragen?

  • Mkb-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur.
  • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie kunnen SLIM-subsidie aanvragenvan 1 april 2020 tot 30 juni 2020 om 17:00 uur.