Visuele training

Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. Je ogen vangen licht op om te kijken en geven deze prikkels door naar de hersenen. Deze visuele informatie moet door de hersenen geïnterpreteerd en begrepen worden. Dus: wat je ogen zien, verwerken je hersenen. Gaat er in dit proces iets fout dan spreken we van visuele disfunctie. Of makkelijk gezegd de ogen werken niet goed samen.

Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren. Dan zie je vooral problemen bij lezen, spellen en concentreren en het hebben van faalangst. Kinderen met een volledige gezichtsscherpte kunnen toch visuele disfunctie hebben. Met een bioptoronderzoek kan dit getest worden. Bij een lui oog of twijfel verwijs ik door naar een arts of opticien.

Wat vooral opvalt bij een kind met een visuele disfunctie is dat deze kinderen lezen niet leuk vinden. Dit komt doordat lezen hen veel energie kost. Een kind kan 1 of meerdere kenmerken van visuele disfunctie hebben:

 • Geen goed woordbeeld hebben
 • Wazig zien
 • Gedragsproblemen

Soms ontwikkelt het kind naast het leerprobleem ook gedragsproblemen. Een gedragsprobleem kan zich uiten in faalangst, een zwakke concentratie en/of druk gedrag. Het kind worstelt zich door de letters en woorden heen. Het kind krijgt letterlijk geen zicht op deze letters en woorden. Het zijn de kinderen van wie achterstand niet verwacht wordt. Ouders en leerkrachten zijn verbaasd en vaak wordt er onmiddellijk aan dyslexie gedacht. De verschijnselen die bij (echte) dyslexie horen zijn overlappend met de verschijnselen van een visuele disfunctie.

Er is een lange lijst met mogelijke signalen die kunnen wijzen op een visuele disfunctie. De meest voorkomende zijn;

 • hoofdpijn, oogpijn of leesogen
 • branderige ogen
 • lezen niet leuk vinden
 • hakkelend lezen
 • slordig handschrift
 • lusteloos/vermoeid uit school komen
 • zwak tekstbegrip
 • hoofd niet rechthouden tijdens het lezen en/of schrijven
 • spaties tussen geschreven woorden zijn er niet of onregelmatig
 • moeite met zwemmen

Daarnaast kunnen concentratieproblemen soms ten onrechte gediagnosticeerd worden als ADHD/ADD. Na onderzoek kan het onderliggende probleem een visuele disfunctie te zijn.

De training

Met behulp van een training gericht op de ogen en het VOR systeem (Vestibulair Oculair Reflexboog) kun je de samenwerking verbeteren.

Tijdens deze visuele training leer je de spieren van de ogen en nek te ontspannen en we trainen we de ogen. We doen specifiek oefeningen voor:

 • de oog-volgbewegegingen
 • fixatie, met beide ogen naar iets te kijken dat stil staat
 • saccades, oogsprongen met de mogelijkheid verschillende fixaties snel en goed achter elkaar te doen (het lezen)
 • convergeren (de mogelijkheid om de ogen als een team goed te richten)
 • accommoderen (het vermogen om wisselend scherp te stellen zowel ver weg als dichtbij (van bord naar boek kijken en andersom)
 • perifeer kijken, dit betekent terwijl je fixeert zie je alles perifeer (rondom) goed
 • lateraal trainen, training om de twee hersenhelften beter te laten samenwerken en daardoor de ogen beter te laten samenwerken

De training wordt als leuk en niet belastend ervaren, mede door de korte, leuke oefeningen die thuis worden gedaan. Deze training kan heel goed gecombineerd worden met oefeningen op de trampoline.

Duur van de training is 8 tot 10 weken, afhankelijk van het onderzoeksresultaat. Voor deze training is het belangrijk dat het thuis geoefend wordt.